• Polski
 • English
 • French

Lata 1980

 • Suzanne- X -100x80-huile-toile-1984- B -nr.206
  Suzanne- X -100x80-huile-toile-1984- B -nr.206
 • Non a 1981 - 80 x 140 - acryl-huile - toile - 1981 - PL - nr 170
  Non a 1981 - 80 x 140 - acryl-huile - toile - 1981 - PL - nr 170
 • Portrait L (CXVI) - 60 X 50 - huile - toile - 1990 - B - nr 197
  Portrait L (CXVI) - 60 X 50 - huile - toile - 1990 - B - nr 197
 • Nu B XII - 93 x 123 - toile - huile - 1989 - B - nr 190
  Nu B XII - 93 x 123 - toile - huile - 1989 - B - nr 190
 • Tryptique B V - 47 x 117 - toile - acry-huile - 1988 - B - nr 191
  Tryptique B V - 47 x 117 - toile - acry-huile - 1988 - B - nr 191
 • Nu B XXVI - 74 x 64 - toile - acryl - 1985 - B - nr 178
  Nu B XXVI - 74 x 64 - toile - acryl - 1985 - B - nr 178
 • Composition D l  - 50 x 70- acryl- carton- 1991-B-nr 202.
  Composition D l - 50 x 70- acryl- carton- 1991-B-nr 202.
 • Chrystus II - 110 x 85 - huile - toile - 1982 - PL - nr 162
  Chrystus II - 110 x 85 - huile - toile - 1982 - PL - nr 162
 • Silesia L XXXXIV - 165 x 6S -plotno - acr-olej - 1975-81 - PL - nr 152
  Silesia L XXXXIV - 165 x 6S -plotno - acr-olej - 1975-81 - PL - nr 152
 • Composition IIB -93x75-acryl-huile-toile-1984-nr.174
  Composition IIB -93x75-acryl-huile-toile-1984-nr.174
 • Silesia C XXVl - 50 x 70 -acryl-carton- 1981- PL-nr 141.
  Silesia C XXVl - 50 x 70 -acryl-carton- 1981- PL-nr 141.
 • Silesia C XL - 70 x 50 - acryl-carton- 1982-PL- nr 187.
  Silesia C XL - 70 x 50 - acryl-carton- 1982-PL- nr 187.
 • Silesia C LXl - 70 x 50 - acryl-carton- 1979-PL- nr 89.
  Silesia C LXl - 70 x 50 - acryl-carton- 1979-PL- nr 89.
 • Silesia L XXVl - 50 x 70 -acryl-carton- 1981 - PL -nr 91
  Silesia L XXVl - 50 x 70 -acryl-carton- 1981 - PL -nr 91
 • Tryptique B V - 47 x 117 - toile - acry-huile - 1988 - B - nr 191
  Tryptique B V - 47 x 117 - toile - acry-huile - 1988 - B - nr 191